Cài đặt ARK Relay Node chạy trên devnet

Ở các bài trước, tôi đã chia sẻ cách cài đặt, bảo mật, fix các lỗi thường gặp trong quá trình chạy ARK Relay Node trên mainnet. Lần này, tôi sẽ chia sẻ các cài đặt relay node trên devnet, nhân có sự kiện delegate alessio/fun đang trao giải thưởng 200 ARK cho ai forge… Continue reading Cài đặt ARK Relay Node chạy trên devnet