Tag Archives: ark team

Matthew DC giải đáp xung quanh giá trị, kế hoạch marketing và phát triển ARK

Ngày 12/7/2019, cách đây khoảng 1 tháng, Mathew DC- Chủ tịch của ARK đã có một buổi Hỏi – Đáp trên diễn đàn Slack của dự án. Buổi hỏi đáp này xung quanh các vấn đề: giá trị token ARK, kế hoạch Marketing trong tương lai, và phát triển hệ sinh thái ARK. Dưới đây là bài dịch bởi arktoshi. Bài dịch chưa chắc sát nghĩa 100% vì có những từ ngữ chuyên ngành khó dịch nhưng đảm bảo mang đủ hàm ý tác giả muốn gửi tới người đọc.

Continue reading