ArkTippr – tipbot trên nền tảng Reddit dành cho ARK ra đời

ArkTippr là con bot do marcs1970, doubled1c3, dafty237, Kolap cùng nhau phát triển và giới thiệu; nó cho phép người dùng MXH Reddit tip cho những bài viết họ muốn. Ví dụ, tôi thấy một bài viết, một bình luận hay, tôi có thể dùng con bot này để tip một món quà nho nhỏ… Continue reading ArkTippr – tipbot trên nền tảng Reddit dành cho ARK ra đời