Tinh chỉnh dARK mode cho Slack

Giao diện chính của Slack là nền trắng, nếu xem nhiều vào buổi đêm khá khó chịu. Vì thế cài dARK mode để xem cho đỡ đau mắt theo hướng dẫn tại đây.