Tag Archives: plugin

Cài đặt plugin Block Propagator để giấu địa chỉ IP của node

Understanding Transactions and Block Propagation. Credits: docs.ark.io

Giới thiệu

Block Propagator là plugin được viết bởi alessio (người đang chạy 2 delegate là alessio và fun). Plugin này có tác dụng che giấu địa chỉ IP của forger node, giúp tránh được các cuộc tấn công có chủ đích.

Continue reading