Tạm biệt sharkark

sharkark nằm trong Top 51 ARK delegate liên tục trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng thì dòng chảy lịch sử đã chôn vùi nó trong sự tiếc nuối của tôi.