Nguồn gốc Ark Ecosystem và cái tên ARK

Tên của mỗi dự án tiền số rất quan trọng, hay/dở thì nó cũng sẽ đi cùng dự án xuyên suốt hành trình phiêu lưu blockchain. Tên hay, dễ nhớ, dễ meme thì có chút lợi thế hơn khi được nhớ đến, nếu chưa bàn tới góc độ kĩ thuật. Có không ít dự án… Continue reading Nguồn gốc Ark Ecosystem và cái tên ARK

#ARK trong tôi (Phần 3): CJ ‘Azek’

Sáng thứ 7 cuối tuần, pha 1 ly cà phê, rồi chúng ta cùng ngồi lại đọc bài thứ 3 trong chuỗi các bài viết chủ đề #ARK trong tôi. Chuỗi này bao gồm các bài dịch lại từ bài đã có sẵn và các bài do chính tôi thực hiện với các thành viên… Continue reading #ARK trong tôi (Phần 3): CJ ‘Azek’