Tag Archives: anki

Thủ thuật tra từ điển nhanh và tải file phát âm

Tôi đang xem clip hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Anki để học từ vựng hiệu quả. Trong clip này, tôi rút ra được nhiều thủ thuật khá hay giúp việc tra từ điển nhanh hơn nhiều cách tôi thường làm.

Continue reading

Notes lại vài thứ hay ho về Anki

Danh sách add-ons Anki

Cài nhanh: 300884351 1020366288 1421528223 1483620388 564851917 874215009 1807206748

  • Reset Card Scheduling: 300884351
  • AnkiConnect 2055492159
  • Edit Field During Review: 1020366288
  • Deck Stats: 1421528223
  • Syntax Highlighting for Card Layout Editor: 1483620388
  • Advanced Browser Sidebar: 564851917
  • Advanced Browser: 874215009
  • Fast Word Query: 1807206748
  • Fastbar (giải nén vào thư mục addons21)

Video: https://www.youtube.com/channel/UCI62luUdiDQ-6b9ZTzDOZAA

Card Anki đẹp

<span class=["']chn_(tran|sent)["']>[^<]*?<[^>]+> // Xóa tiếng Trung Quốc