Mời tham gia chương trình ‘Ark Vietnam Node Ops’

Lời kêu gọi Giống bất kỳ dự án blockchain nào khác, Ark cần lượng lớn các node trải khắp toàn cầu để đảm bảo network mạnh và ổn định. Càng nhiều node, network càng an toàn và có giá trị. Với tư cách là một delegate/validator của Ark Public Network, bản thân arktoshi cũng đóng… Continue reading Mời tham gia chương trình ‘Ark Vietnam Node Ops’