Ark là gì? Tại sao nó có giá trị (Phần 2)

Nhân dịp giá ARK vừa dump thần thánh từ 0,5$ xuống 0,4$ , tôi dịch bài này để anh em củng cố thêm niềm tin, dù niềm tin đấy vốn đã rất sắt đá rồi. Anh em xem lại phần 1 về Giá trị Ark tại đây. Bài này tôi dịch từ bài gốc của… Continue reading Ark là gì? Tại sao nó có giá trị (Phần 2)