Arktoshi là gì?

Arktoshi là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của ARK (đã được công nhận lần đầu tiên tại đây), tương tự satoshi là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Bitcoin.

1 Arktoshi = 0.00000001 ARK hay 1 ARK = 1.000.000 Arktoshi.

Arktoshi đồng thời là nickname của người xây dựng website này- một người yêu thích hệ sinh thái (ecosystem) của ARK.