Nguồn gốc Ark Ecosystem và cái tên ARK

Tên của mỗi dự án tiền số rất quan trọng, hay/dở thì nó cũng sẽ đi cùng dự án xuyên suốt hành trình phiêu lưu blockchain. Tên hay, dễ nhớ, dễ meme thì có chút lợi thế hơn khi được nhớ đến, nếu chưa bàn tới góc độ kĩ thuật. Có không ít dự án… Continue reading Nguồn gốc Ark Ecosystem và cái tên ARK