#ARK trong tôi (Phần 2): Lê Nhật

Tối thứ 7 cuối tuần, xin giới thiệu với các bạn bài thứ 2 trong chuỗi các bài viết chủ đề #ARK trong tôi. Chuỗi này bao gồm các bài dịch lại từ bài đã có sẵn và các bài do chính tôi thực hiện với các thành viên trong nhóm ArkEcosystem Vietnam. Trong phần 1… Continue reading #ARK trong tôi (Phần 2): Lê Nhật