Transaction Per Second (TPS) của Ark network là bao nhiêu

HỎI: Vừa rồi có bạn hỏi một câu hỏi trên channel #vietnamese trên Discord như sau: “Tps của ark là bao nhiu bác nhỉ” ĐÁP: Transaction Per Second (TPS) là số lượng giao dịch mà một mạng lưới (network) có khả năng xử lý mỗi 1 giây; được tính toán dựa trên số lượng các… Continue reading Transaction Per Second (TPS) của Ark network là bao nhiêu

Published
Categorized as FAQ Tagged , ,