Category Archives: Thủ thuật

Thay đổi tốc độ lăn chuột trong Ubuntu/Linux Mint

Dùng Linux Mint rất sướng rồi, nhưng có cái lăn chuột là hơi lởm, chậm rì làm duyệt các trang dài rất cực. Dưới đây là giải pháp giải quyết vấn đề này.

Cài đặt gói imwheel

sudo apt-get install imwheel zenity

Sau đó tạo một bash script, đặt tên là wheel.sh với nội dung như trong file pastebin này.

Rồi mở Terminal lên chạy file này

bash wheel.sh

Sau đó sẽ xuất hiện giao diện chỉnh tốc độ lăn chuột. Tốc độ phù hợp là 10. Nếu để cao hơn thì chuột lăn như ngựa uống thuốc kích dục luôn.

Tham khảo tại:

Thủ thuật tra từ điển nhanh và tải file phát âm

Tôi đang xem clip hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Anki để học từ vựng hiệu quả. Trong clip này, tôi rút ra được nhiều thủ thuật khá hay giúp việc tra từ điển nhanh hơn nhiều cách tôi thường làm.

Continue reading

Notes lại vài thứ hay ho về Anki

Danh sách add-ons Anki

Cài nhanh: 300884351 1020366288 1421528223 1483620388 564851917 874215009 1807206748

  • Reset Card Scheduling: 300884351
  • AnkiConnect 2055492159
  • Edit Field During Review: 1020366288
  • Deck Stats: 1421528223
  • Syntax Highlighting for Card Layout Editor: 1483620388
  • Advanced Browser Sidebar: 564851917
  • Advanced Browser: 874215009
  • Fast Word Query: 1807206748
  • Fastbar (giải nén vào thư mục addons21)

Video: https://www.youtube.com/channel/UCI62luUdiDQ-6b9ZTzDOZAA

Card Anki đẹp

<span class=["']chn_(tran|sent)["']>[^<]*?<[^>]+> // Xóa tiếng Trung Quốc

Đọc/ghi ổ cứng Mac định dạng HFS+ journaled trên Ubuntu

Những ổ cứng format định dạng HFS+ journaled mặc định sẽ đọc được trên Ubuntu và không ghi được. Để xử lý vấn đề này thì cần cài gói “hfsprogs“.

Cài đặt gói “hfsprogs”

sudo apt-get install hfsprogs

Dùng lệnh fdisk để xác định đúng ổ cứng cần mount.

sudo fdisk -l

Tạo thư mục để mount ổ cứng vào.

sudo mkdir /home/ark/Downloads/mybook

Kiểm tra xem ổ cứng cần mount có ổn không. Giả sử trong trường hợp này ổ cần mount là ổ /dev/sdd2.

sudo fsck.hfsplus -f /dev/sdb2

Hiển thị như thế này là ok rồi.

Tiến hành mount ổ cứng vào thư mục đã tạo, ở trường hợp này là thư mục nằm ở đường dần /home/ark/Downloads/mybook.

sudo mount -t hfsplus -o force,rw /dev/sdd2 /home/ark/Downloads/mybook/

Sau đó, tiến hành phân quyền thư mục mybook để có thể đọc/ghi như thường.

sudo chown -R ark:ark /home/ark/Downloads/mybook

Tham khảo: https://askubuntu.com/questions/332315/how-to-read-and-write-hfs-journaled-external-hdd-in-ubuntu-without-access-to-os