#ARK trong tôi (Phần 3): CJ ‘Azek’

Sáng thứ 7 cuối tuần, pha 1 ly cà phê, rồi chúng ta cùng ngồi lại đọc bài thứ 3 trong chuỗi các bài viết chủ đề #ARK trong tôi. Chuỗi này bao gồm các bài dịch lại từ bài đã có sẵn và các bài do chính tôi thực hiện với các thành viên… Continue reading #ARK trong tôi (Phần 3): CJ ‘Azek’