Ark Delegate họ làm những gì

Rất nhiều delegate đang hoạt động trên ARK Network không chỉ đem lại sự bảo mật cho nền tảng này. Hơn thế, họ còn đóng góp vào nhiều dự án liên quan, cùng phát triển nền tảng với team, và quảng cáo ARK rộng rãi đến mọi người.