Ark Vietnam Node Ops

Đây là trang hiển thị thông tin về các Ark Relay Node chạy bởi anh em Việt Nam.

Bảng dưới đây liệt kê tên node, địa chỉ IP, khu vực địa lý của node, và tên nhà tài trợ node.

Một hành động rất ý nghĩa của các anh em Việt Nam đóng góp cho Ark network ổn định, mạnh mẽ!

Tự hào anh em Việt Nam chạy nhiều node nhất hệ sinh thái Ark!

STTTênVị tríIPTài trợ
1Vietnam-NanamiDronten, Flevoland185.x.x.184Nanami
2VIETNAM-MAIHUONGLos Angeles, CA158.x.x.119LENHAT
3Anonymous 1Atlanta, GA 107.x.x.241Anonymous
4Anonymous 2Piscataway, NJ192.x.x.26Anonymous
5Anonymous 3Chicago, IL172.x.x.110Anonymous
6Anonymous 4Upland, CA107.x.x.107Anonymous
7Anonymous 5Los Angeles, CA23.x.x.195Anonymous
8Vietnam-stubbornboyBuffalo, NY107.x.x.123Stub
9Vietnam-coinnhangheoGermany161.x.x.32coinnhangheo