ArkTippr – tipbot trên nền tảng Reddit dành cho ARK ra đời

ArkTippr là con bot do marcs1970, doubled1c3, dafty237, Kolap cùng nhau phát triển và giới thiệu; nó cho phép người dùng MXH Reddit tip cho những bài viết họ muốn. Ví dụ, tôi thấy một bài viết, một bình luận hay, tôi có thể dùng con bot này để tip một món quà nho nhỏ ủng hộ người viết.

Đây là một ý tưởng rất hay, nó giúp cho cộng đồng hoạt động sôi nổi, hiệu quả, tạo động lực cho mọi người chia sẻ bài viết nhiều hơn. ArkTippr hỗ trợ tip dưới nhiều hình thức như tip stickers, tip ARK, tip tiền fiat (dưới dạng ARK),..

ArkTippr tạo ngẫu nhiên mỗi user Reddit một địa chỉ ARK, private key được mã hóa lưu trên máy chủ của nhóm phát triển. ArkTippr cho phép nạp tiền/rút tiền vào địa chỉ ARK này rồi dùng để tip lẫn nhau trên nền tảng Reddit. Tham khảo thêm về công cụ tuyệt vời này ở 2 links bên dưới: