Cài đặt, bảo mật ARK Relay Node v2.2

Sau khi ARK tung ra bản cập nhật phiên bản v2.2, các bước cài đặt ARK Relay Node có một chút thay đổi. Cụ thể, ARK tạm dừng hỗ trợ core-commander, thay vào đó chúng ta dùng dòng lệnh (CLI: command line interface).

arktoshi hiện đang chạy 6 ARK Relay Node.

Cài đặt ARK Relay node

Yêu cầu cấu hình

Bạn có thể chạy trên Server hoặc VPS tuỳ túi tiền, tất nhiên ai cũng muốn Node chạy ổn định với mức chi phí tối thiểu. Theo kinh nghiệm chạy ARK Relay Node trong 6 tháng của tôi, bạn chỉ cần VPS cấu hình như sau là tạm đáp ứng được:

  • Nền tảng ảo hoá: KVM, XEN,.. (tránh xa OpenVZ)
  • CPU: 1 vCore
  • RAM: 1 GB
  • Disk: 20GB trở lên (ưu tiên ổ SSD)
  • Băng thông: 300GB/tháng
  • Hệ điều hành: Ubuntu 16.04 LTS hoặc Ubuntu 18.04 LTS

Cài đặt cơ bản

Thêm tài khoản có tên là ark và cấp quyền sudo cho tài khoản này.

adduser ark
usermod -aG sudo ark
su ark
cd ~

Nâng cấp các gói phần mềm và khởi động lại máy chủ.

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
sudo reboot

Đăng nhập trở lại VPS, bắt đầu cài đặt mới ARK Relay Node.

bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ArkEcosystem/core/master/install.sh)

Trong quá trình cài đặt (khoảng 10 phút), hệ thống sẽ yêu cầu lựa chọn mainnet/devnet, và nhập thông tin cơ sở dữ liệu. Sau khi nhập xong thì khởi động relay node.

ark relay:start

Như vậy là xong quá trình cài đặt một ARK Relay Node mới tinh.

Bảo mật cơ bản

Bài viết này chỉ nói về bảo mật ark relay node ở mức cơ bản nhất. Nếu muốn tìm hiểu và nâng cao bảo mật hơn nữa thì có thể tham khảo link cuối bài.

Chỉnh sửa file sshd_config tại đường dẫn /etc/ssh/sshd_config.

nano /etc/ssh/sshd_config

Thay đổi các thông số mặc định theo hướng dẫn sau

Port 888 / đổi port kết nối SSH mặc định 22 sang 888
LoginGraceTime 30 / hạ thấp thời gian cho phép đăng nhập còn 30 giây
PermitRootLogin no / không cho phép đăng nhập với quyền root
X11Forwarding no / tắt chức năng này
MaxStartups 2 / đổi thông số

Ctrl + X để lưu lại file config và khởi động lại dịch vụ ssh để đảo bảo thay đổi có hiệu lực.

sudo service ssh restart

Thông tin thêm

Trên đây là hướng dẫn cơ bản cài đặt ARK Relay Node và bảo mật tối thiểu. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại các link dưới đây.

Vận hành ARK Relay Node là hoàn toàn tự nguyện và tất nhiên không được trả lương. Việc này giúp cho ARK Network an toàn, ổn định hơn.

arktoshi.com xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các delegate Cam_Yellow_JacketRising_sun đã hỗ trợ để tôi có thể vận hành nhiều ARK Relay Node hơn nữa.

Dưới đây là video chi tiết, các bạn có thể theo dõi và copy dòng lệnh thẳng từ video cũng được.