ARK chính thức mainnet ngày nào?

Bạn có biết: ARK chính thức mainnet vào ngày 21/3/2017. Gần 4 năm đã trôi qua và dự án đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.