ARK có block 8 giây, tốc độ cực nhanh

Mỗi 8 giây, ARK network lại có 1 block mới hay còn nói tắt là block 8s. Điều này khiến nó trở thành một trong những đồng tiền điện tử có tốc độ nhanh nhất thế giới.