Cài đặt Relay node để giúp ARK network mạnh hơn

Là người đầu tư ARK và yêu dự án này, tôi muốn cống hiến cho dự án trong khả năng của mình. Vì vậy, chạy ARK Relay Node có lẽ là cách đơn giản và dễ làm nhất. ARK Relay Node là gì? Với khả năng ngoại ngữ có hạn, đồng thời trong lĩnh vực… Continue reading Cài đặt Relay node để giúp ARK network mạnh hơn