Đọc/ghi ổ cứng Mac định dạng HFS+ journaled trên Ubuntu

Những ổ cứng format định dạng HFS+ journaled mặc định sẽ đọc được trên Ubuntu và không ghi được. Để xử lý vấn đề này thì cần cài gói “hfsprogs“. Cài đặt gói “hfsprogs” Dùng lệnh fdisk để xác định đúng ổ cứng cần mount. Tạo thư mục để mount ổ cứng vào. Kiểm tra… Continue reading Đọc/ghi ổ cứng Mac định dạng HFS+ journaled trên Ubuntu