Cài đặt plugin Block Propagator để giấu địa chỉ IP của node

Understanding Transactions and Block Propagation. Credits: docs.ark.io

Giới thiệu

Block Propagator là plugin được viết bởi alessio (người đang chạy 2 delegate là alessio và fun). Plugin này có tác dụng che giấu địa chỉ IP của forger node, giúp tránh được các cuộc tấn công có chủ đích.

Plugin cho phép quy định tỷ lệ phần trăm các node được kết nối để phát các block của họ hoặc một số lượng ngang hàng cố định. Các block cũng có thể được gửi tùy ý trực tiếp đến các nút giống và các nút được liệt kê trong danh sách trắng để hỗ trợ nhân bản.

Plugin chỉ kiểm soát việc truyền bá các khối có nguồn gốc từ trình giả mạo cục bộ và không ảnh hưởng đến việc truyền các khối được gửi đến nút từ các node khác.

Cài đặt

Đăng nhập vào node bằng SSH và chạy lệnh sau để cài đặt plugin

yarn global add @alessiodf/block-propagator

Chỉnh sửa file plugin.js để kích hoạt chức năng này hoạt động. File nằm ở đường dẫn sau ~/.config/ark-core/mainnet/plugins.js.
(tùy vào network bạn chạy mà thay đổi chỗ mainnet|devnet|testnet cho phù hợp).

nano ~/.config/ark-core/mainnet/plugins.js

Tìm đến block sau module.exports và chèn đoạn code sau theo hướng dẫn (sau @arkecosystem/core-p2p section)

"@arkecosystem/core-p2p": {
  port: process.env.CORE_P2P_PORT || 4001,
},
"@alessiodf/block-propagator": {
  enabled: true,
  seeds: true,
  peers: 0.10,
  verbose: false,
  whitelist: []
},

Sau đó, lưu lại file plugin.js là đã cài đặt xong. Bạn cần khởi động lại Ark Core để có hiệu lực.

ark core:restart

hoặc

ark relay:restart
ark forger:restart

Nâng cấp

Để nâng cấp plugin mỗi khi tác giả cập nhật bản mới thì chạy lệnh sau.

yarn global upgrade @alessiodf/block-propagator

Đây là một plugin cực kỳ hữu ích vì nó giúp bạn tránh được các cuộc tấn công bằng cách che giấu địa chỉ IP của node. Xin gửi lời cảm ơn tới tác giả là alessio/fun.

Xem thêm thông tin tại đây.